Ideál Online Életmódmagazin

Ma 2018. március 23., péntek van. Boldog névnapot Emőke nevű olvasóinknak! Holnap Gábor és Karina napja lesz.
E-mail írása Nyomtatás PDF

Hamis próféták és próféciák a médiákban (Prof. Dr. Popper Péter)

Tartalomjegyzék
Hamis próféták és próféciák a médiákban (Prof. Dr. Popper Péter)
II. részKicsi az ember, vagy HATALMAS? - Hófehérke mérgezett almája
Minden oldal
Maklári Tamás Klímahisztéria és egyéb gyógyítható betegségek című könyve az utolsó pillanatban érkezett vigasztalás. Erről jutott eszembe a régi mese: a béka akkora szeretett volna lenni, mint az ökör. Ezért felfújta magát. Fújta, fújta, addig fújta, amíg szétpukkadt…
 
Nemrégen életemben először ültem helikopteren. Az utasok többsége lelkendezett: Nézd, a Bazilika! Ez meg Szentendre stb.! Én azon döbbentem meg, hogy felülről milyen parányivá zsugorodtak az épületek, mintha kis tetvek borították volna el a föld felszínét. Megértettem, hogy ha nem látja valaki a pusztítást, a vért, a halottakat, akkor bombákat dobni sem feltétlenül lelki megrázkódtatás. Azután még feljebb emelkedtünk, és én teljes lelkemmel átéltem azt, amit addig csak az értelmemmel tudtam, hogy egy bolygón, egy hozzám képest hatalmas égitesten élek.
Ez volt az előszó ahhoz a gőgös hiedelemhez, – ami ma már annyi félelmet kelt bennünk –, hogy a hatalmassá vált ember tönkreteheti a törékeny, neki kiszolgáltatott természetet. Ezt a feltételezést cáfoló adatok Maklári könyvéből származnak. Tudom, kicsit sok van belőlük, mégis arra kérem az olvasót, hogy nézegesse őket, mert nélkülük nem fog hinni sem a szerzőnek, sem nekem.
 
Vészmadár média  
A démoni hatalma, a katasztrófák izgalma, a szenzációk vonzása húzza csapdába a média világát. A polgárember foteljéből megbotránkozott arckifejezéssel, de titkos lelkesedéssel néz olyan cselekedeteket és történeteket, amelyek az ő képzeletvilágában is léteznek, de gyáva valóra váltani őket, vagy úgy véli, vele nem fordulhatnak elő. A média pedig üzleti vállalkozás: minél jobb áron, minél többfelé akarja eladni a termékeit. A mai média túlnyomó részben azzal foglalkozik, hogy a lakosságban pánikot keltsen, a legsötétebb jövőt jósolja. 
 
Hátborzongató jóslatok
És most vegyük sorra a leginkább hiedelemre talált jóslatokat:
1. A földbolygó felmelegedik, az olvadó gleccserek megemelik a tengerszintet, s ezért a lakott területek egy részét elönti a víz.
2. A CO2 megmérgezi a levegőt.
3. Az ipari civilizáció tönkreteszi a környezetet.
4. A radioaktív hullámok pusztító erővel bírnak.
5. A zöld területek – erdők, esőerdők – elpusztulnak.
6. A vegyszerek károkat okoznak a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben.
Ebben az írásban először is vegyük szemügyre az első három állítást.
 
Trópusra, vagy jégkorszakra készüljünk?
A félrevezetés onnan ered, ha történetileg csak rövid időszakot vizsgálunk. Vigyázni kell! Nem az emberi társadalom, hanem a természet történetéről van szó. S ott mást jelentenek az időmértékek. Mind a fenyegető felmelegedést, mind a fenyegető lehűlést szuggesztíven lehet jósolni, ha túlságosan rövid időszakot, pl. 20, 50, vagy 100 évet vizsgálunk. A Föld légköre ugyanis állandó mozgásban van, mint minden a világon. Hőmérséklet-emelkedések és -süllyedések váltakoznak, hullámzásszerűen. Így a jövendölés attól függ, hogy éppen milyen periódust veszünk szemügyre. Ezt a jóslatot azután a média szenzációként felfújja – mert nagyszerűen alkalmas az emberek rémítgetésére, pánikkeltésre – a nagyobb hitelesség kedvéért a tudományra hivatkozva. Közel a világvége, csak még azt nem tudjuk biztosan, hogy az izzó hőség – üvegházhatás – vagy a jég és hó végez-e velünk… 
A statisztikák ellentmondóak, mint Churchill is megállapította: Semmilyen statisztikában nem hiszek, kivéve, amit én hamisítottam. Ámde a legrégebben működő meteorológiai intézet Berlin-Dahlenben 300 éve méri a légkör hőmérsékletét, a világon szétszórt mérőállomásai segítségével. 1720 és 2000 között – az átmeneti rövid időszakok hőmérsékleti hullámzásától eltekintve – semmilyen tartós felmelegedésre, vagy lehűlésre vonatkozó adatot nem sikerült találniuk. Ezt még az IPPC-nek – Intergovermental Panel on Climatel Change – is respektálnia kellett.
 
Cáfolhatatlan tények
A média harsogtat vészriadót arról is, hogy az ember teszi tönkre a természetet.
Ezzel szemben:
A Föld felszínére sugárzó napenergia egyezredrésze annyi, mint az egész emberiség egyévi energiafelhasználása.
 Egyetlen tengeráramlat – pl. az El Ni?o – 450 millió megawatt meleget sugároz. Ez megfelel kb. 300 000 közepes méretű atomerőmű energiájának.
 Egy átlagos villám áramerőssége 36 000 amper. Ez a sugárzás, nappal és éjszaka, 70–100 alkalommal éri el a Föld felszínét.
A Mount Pinatubo vulkán 1991-ben bekövetkezett kitörése két éven át 1 fokkal lehűtötte a Föld teljes légkörét.
Az Atlanti-óceán egyik szigetén működik a Bermuda Biological Station. Adataik szerint a víz hőmérséklete 1970 óta felmelegedést mutat. Azonban csak a felszíni mérésekkor. A mély rétegekben csökken a hőmérséklet, kb. annyival, amennyivel a felszín melegszik. Az óceán 1954-ben melegebb volt, mint ma.
 
Halálos CO2
 A tudósok Wintermixingnek nevezik az óceánok mélyében lévő hidegebb és a vízfelszín melegebb rétegének keveredését. A felfelé tartó hideg áramlatok hordják fel az algák táplálékának jelentős részét. Az algák gyors szaporodása megköti a CO2 – szén-dioxid – óriási tömegét, amely nagyrészt felelős az üvegházhatásért. Az ipari kultúra által termelt CO2 legnagyobb része rejtélyes módon „eltűnik”. A tudomány kutatja ennek okát. Talán az óceánok tüntetik el?
A mai technikai civilizáció összesen kb. 26 milliárd tonna szén-dioxidot bocsát a légtérbe. E mellett a természeti világ 770 milliárd tonna szén-dioxidot állít elő. Vagyis a világra kerülő mennyiség 97%-át! Elsősorban az óceánok – 42% –, a talaj – 28% –, a növényvilág - ugyancsak kb. 28% – felelősek ezért. A többiért – kb. 3% – a könnyelmű emberiség okolható. Nyitott marad a kérdés: a mérések alapján működniük kell „szén-dioxid-süllyesztőknek” is, de hol?
Persze tudomásul kellene venni azt is, hogy szén-dioxid nélkül nem lenne élet a Földön. Az archaikus korszakokban – pl. a dinoszauruszok idején – a légkör szén-dioxid-tartalma, hitelt érdemlő tudományos becslések szerint, négy-ötszöröse volt a mainak. A vészjósló próféták szerint a modern motorizáció okozza sajnálatos pusztulásunkat a felmelegedés következtében. Csakhogy bizonyos átmeneti hőmérséklet-emelkedés az 1940-es évek előtt volt mérhető, utána a hőmérséklet stagnálni kezdett, míg a szén-dioxid-kibocsátás éppen akkor nőtt meg hatalmasan a technizálódás következtében.
Bonyolult mérések és számítások bizonyítják, hogy a ma élő hatmilliárd ember nyugalmi állapotban egyénenként és naponta 250–390 liter szén-dioxidot lélegzik ki. Ez összességében ember-milliárdonként 102 millió autó CO2 kibocsátásának felel meg. Miután a világon jelenleg kb. 500 millió autó van forgalomban – a két szén-dioxid-forrás nagyjából azonos mennyiséget termel. Kivéve, ha az ember sportol! Mert pl. egy futó versenyző, szén-dioxid-kilégzése – edzésekkel együtt – naponta az 1000 litert is eléri. Maklári Tamás könyvében gúnyosan javasolja a természetvédőknek az alábbi kiírást: Védd a természetet! Ne lélegezz! Vagyis tartsuk be Churchill titkát a hosszú életről: No sport!
Máskülönben egyre meggyőzőbb érvek bizonyítják, hogy a Föld hőmérsékletét leginkább a napfolt-tevékenység befolyásolja.
 
Vádlott: a technizált civilizáció
Ó, azok a boldog természeti népek. Akik békében és harmóniában éltek a növény- és állatvilággal, nem pusztították, hanem inkább védték, mert szerves részei voltak a földi környezetüknek.
A történészek szerint az első indiánok kb. tizenkétezer évvel ezelőtt a Behring-szoroson keresztül jutottak el Amerika földjére. Néhány száz évnek kellett csak eltelnie, s majdnem teljesen kiirtották Észak-Amerika nagyvadállományát. A nagyszámú tevéből, vadlóból, lámából, antilopból, tigrisből, szarvasból, őzből szinte egy se maradt. A Húsvét-szigeteken és Máltán annyi erdőt irtottak ki a bevándorló telepesek, hogy elpusztult a termőtalaj egész felső része. Az anazaszi indiánok területén az erdő sivataggá változott. A mai IIlinois táján nem maradt egyetlen fekete medve sem. Az ojibva törzs a szarvasteheneket pusztította ki. Az új-zélandi maorik végeztek a struccoknál nagyobb moa-madarakkal. Pedig még modern technikai eszközeik, fegyvereik sem voltak!
Ténylegesen: a technikailag magasan fejlett, gazdag országoknak van leginkább módjuk arra, hogy a legmodernebb és leghatékonyabb környezetvédő eljárásokat kifejlesszék. Pl. a leginkább iparosodott Németországban, 1985 és 1995 között az alábbi mértékben csökkent a levegő szennyezettsége %-ban kifejezve:
ólom 80, nikkel 63, króm 66, higany 77, arzén 85, kadmium 76%-kal.
Gandhinak lenne igaza? A legnagyobb környezetszennyezés a szegénység... A legtisztább levegőt és környezetet a három legiparosodottabb és legnagyobb városóriásban mérték: New Yorkban, Londonban és Tokióban.
Gyakran elhangzik még az is, hogy a harmadik világ nyomorult állapotáért – a szánalmas kalibákért, az éhségtől felpuffadt hasú gyerekekért, a zsúfolt rozoga buszokért – elsősorban a nyugati úgynevezett jóléti államok, az egykori gyarmatbirodalmak a felelősek. Egy fekete-afrikai társadalomtudós, A. Kabon, valamint P. Bairoch gazdaságkutató kimutatták, a nyugati hatalmak kb. évi 55 milliárd dollárral segítik a fejlődő országokat. Ez fejenként kb. 100 eurót jelent. Kabont idézve: „Még soha senkit sem zsákmányoltak ki olyan alaposan és szégyentelenül, mint a függetlenség óta a saját kormányaink. Lassan megtanultuk: annál rosszabb dolog, minthogy a multik kizsákmányolnak bennünket, már csak egy lehet: ha nem zsákmányolnak ki minket.”
Hát így állunk a valóságban. Ezzel szemben a harsogó propaganda, a reklám, a tudatlan vezetők nagyképű nyilatkozatainak hatására, az emberiség önhitté vált. A technikai civilizáció felfújta magát, mint a mesebeli béka, érzi, hogy rövidesen szétpukkan, s ezt a természet feletti uralom következményeként, közeledő végzetként, isteni apokalipszisként éli meg.
 


Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Ideál Életmódmagazin

Az Ideál Életmódmagazin nyomtatott verziójának megjelenése 2012-től, bizonytalan ideig szünetel. Amennyiben élő előfizetéssel rendelkezik, kérjük, forduljon a Kiadóhoz.